Kontakt

Ewa Leszczyńska
tłumacz przysięgły języka niemieckiego

82-300 Elbląg,
ul. Robotnicza 175/11

tel.: 055/ 642 40 26
tel. kom.: 502 472 744
wyślij email

 

Tłumaczenia przysięgłe

Cena uzależniona jest od ilości stron tłumaczenia. W przypadku tłumaczeń przysięgłych za stronę uznaje się 1125 znaków (wraz ze spacjami, znakami przestankowymi, przeniesieniami itp.).*

niemiecki > polski
polski > niemiecki
23.00 PLN
30.07 PLN
Powyższe ceny są cenami ostatecznymi (bez podatku VAT)!

Na tłumaczenie dokumentów rejestracyjnych pojazdu każdy klient otrzymuje rabat!


Tłumaczenia zwykłe

Cena zależy od stopnia trudności tekstu wyjściowego
i ustalana jest w porozumieniu z klientem.

Jeśli chcielibyście Państwo otrzymać szczegółową ofertę cenową, proszę o kontakt telefoniczny, pocztą elektroniczną lub osobisty.

Tłumaczenia ustne

Podstawą rozliczenia jest przelicznik godzinowy lub dzienny. Stawka uzależniona jest od rodzaju zlecenia ( godzina tłumaczenia od 60 PLN).

W przypadku obszernych zleceń klient ma prawo (i obowiązek) negocjować cenę.
Dla stałych klientów atrakcyjne rabaty.

Tłumaczenia przysięgłe można odbierać osobiście lub zlecić ich dostarczenie listem poleconym.

Zapis tłumaczenia na elektronicznym nośniku informacji (CD, DVD, PenDrive) - gratis.


* wg rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 15 z 2005, poz. 131) oraz ustawy budżetowej na rok 2005 z dnia 29 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 278, poz. 2755 z dnia 22 grudnia 2004 r.).


© 2008 Biuro Tłumacza Przysięgłego - Ewa Leszczyńska